Czárán Gyula és a “Rézbányai vízijátékok”

című könyv tartalmi ismertetése

A könyv alapvetően két részre osztható: egy életrajzi és egy turistakalauzi fejezetre. Az első 135 oldal Czárán Gyula (1847-1906) életét, munkásságát, irodalmi tevékenységét és örmény eredetű családjának seprősi (Arad megye) fénykorát és hanyatlását mutatja be.

Czárán Gyula, örmény származású magyar nemesi család sarja, a Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tagja, a Magyarhoni Földrajzi Társaság rendes tagja, a Magyar Kárpát Egyesület rendes tagja, az Erdélyi Kárpát Egyesület tiszteleti tagja életét és apjától örökölt teljes vagyonát a Bihar-hegység feltárására, megismertetésére, turista ösvények és utak építésére, a kulturált turizmus kialakítására fordította. A meziádi barlang, Menyháza, a Biharfüred környéki körutak, a Galbinária, a Szamosbazár, a Csodavár, a Szegyesd völgyi Magura barlang, a Rézbánya vidékét és a Fekete Körös forrásvidékét átszelő hármas körút, a Túri-hasadék kiépítése és turisztikai fellendítése csak a legfontosabbak intenzív és fáradhatatlan munkájának lajstromában. Ehhez adódnak hozzá ismertető leírásai, megjelent könyvei és híres kalauza a biharfüredi kirándulásokra.

Alulírott, majd egy évtizedes gyűjtői munka után, a fellelhető dokumentumok alapján megpróbál hiteles képet alkotni arról az emberről, aki anyagi jólétének köszönhetően bejárta egész Európát, de visszatért szülőföldjére, bevetette magát a helyi babonák és hiedelmek által uralt, addig messze elkerült sötét zugokba, hogy elűzze onnan a gonosz szellemeket, rontásokat és okkultizmust, mintegy szentséget mutatva fel azután azokat a természeti szépségeket, melyekhez ma is az általa kialakított utakon indulunk el áldozni a természet oltárához.

Ezáltal, akarva-akaratlanul emlékezünk meg azokról a múlt századi elődökről, EKE tagokról is, akik nemcsak a természet iránti szeretetükben, de értékőrző munkájukkal is kiemelkedtek, még a nehéz történelmi időkben is.

Most, hogy az összetört tükör cserepeit gyűjtögetve próbáljuk meg újra kirakni mindazt, ami az idők múlásában egyre homályosabban dereng és lassan belevakul a mindenki és mindenek mellett elrohanó anyagias vágtába, szeretnénk felmutatni annak az embernek a lélektükrét, aki nemcsak az áldozatkészség de a megmaradás példaképe is lehet sokunk számára.

Egri Ferenc

Nagyvárad,

21.01.2002