A Czárán Gyula Alapítvány 2000. elején megkezdte alapszabályzata 6/i paragrafusának megvalósítását: Czárán Gyula mellszobrának elkészítését. Már a kezdeteknél világos volt számunkra, hogy korlátozott anyagi erőforrásaink miatt saját erőből nem tudjuk megvalósítani tervünket. Támogatókat kerestünk cégeknél, turista egyesületeknél, magánszemélyeknél. A B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség gyors anyagi támogatása lehetővé tette a munkálatok megkezdését. Máthé Alpár, Kolozsvári képzőművészeti főiskolás, el is készítette a szobor agyagmintáját 1,5 : 1 méretarányban. Az érvényes egységárakat ismerve, 30-40 kg-os bronz szoborban gondolkodhattunk. Máthé Gyula, EKE elnököt hatalmaztuk föl ügyünk képviseletével a Kolozsvári Képzőművészeti Főiskolán, ahol vállalták az öntési és kivitelezési munkálatokat. Mivel az agyagminta időben bekerült az öntőműhelybe, úgy gondoltuk, minden a legnagyobb rendben lesz.

Jelentkeztünk is a Nagyváradi FESTUM VARADINUM jubileumi ünnepségsorozat szervező-bizottságánal, azzal a javaslattal, hogy vennék fel a programpontok közé alapítványunk ama javaslatát, hogy a millenniumi ünnepi hagulatra való tekintettel, lelepleznénk Czárán Gyula mellszobrát. Habár késve jelentkeztünk javaslatunkkal és voltak tamáskodók is a szervezőbizottságban, minden támogatást megkaptunk.

Sajnos a szobor nem készült el 2001. május 13-ára. A kivitelezésre vállalkozók arra hivatkoztak, hogy a finanszírozás hiányában nem tudták megvásárolni a szükséges nyersanyagot. Ilyen körülmények között a Festum Varadinum alkalmával csak a többi tevékenységgel tudtunk megjelenni a szépszámú közönség előtt.

Mozgósítva anyagi erőforrásainkat, határidős szerződést kötöttünk és kifizettük az előleget is. Kalmár László, a Magyar Természetbarát Szövetség szakmai titkára, megkeresésünkre igen érdekes és nagy tömegeket érintő tevékenységbe kezdett. Forgalmazás céljából külömböző névértékű Czárán-emlékbélyegeket nyomattatott. A magyar polgári turistatársadalom próbakövének számító tevékenység igen eredményes volt anyagi szempontból. Bebizonyosodott, hogy célkitűzésünk igen nagy népszerűségnek és támogatottságnak örvendett.

A Czárán-emlékbélyegek

A céllal szolodarizáló egyesületek és magánemberek elhatározását és adakozó kedvét tapasztalva egyre biztosabb lett, hogy a szobor el fog készülni az EKE X. jubileumi (Székelyjó) táborára. Két héttel az esemény kezdete előtt át is vehettük Kolozsvárott a művet s nagy szívvel vittük is a Kárpátmedence turista társadalmát egyesítő fórum színe elé.

S ha már a történéseket kronológájuk szerint próbáltam sorokba önteni, eszerint említeném meg a támogatók névsorát is: Péró Csaba (Budapest), Gyurich László (Budapest), Zárdai István (Kazincbarcika), Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület, Kalmár László (Budapest), B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség, SC Kiskun România SRL (Nagyvárad), Sz-Sz-B Megyei Természetbarát Szövetség (Szűcsné Makhádi Róza, Soltó Károlyné, Pauwlik Lászlóné, Nagy Árpádné, Matáv-Kelet SC, Kostyál-Minya család, Kósa Lászlóné, Konzervgyár SE, Kiss Gyula, Izsépi Béla, Haraszti Béla, dr.Egri Kiss Tibor, Bodnár György, Almássy Lászlóné), Klein Zoltán (New York),Magyar Természetbarát Szövetség és Hargita Turista Egylet.

A jelenlévő támogatók által leleplezett szobor nemcsak a 95. évvel ezelőtti elhatározás megvalósítását jelenti, de példázza az igazi összefogásban rejlő lehetőségeket is.

A szobor köztéri fellállítása további terveinkben szerepel, de ehhez újabb támogatókat kell ügyünknek megnyerni.

Egri Ferenc

.